Eich Ymweliad

Theatr Soar

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Gwener – rydym ar agor rhwng 9yb – 9yh

Dydd Sadwrn – 9yb – 4yp

Swyddfa Docynnau

Fe allwch archebu tocynnau:

Dros y cownter:

Dydd Llun – Dydd Gwener – 9yb – 5yh (yn hwyrach os oes perfformiad)

Dydd Sadwrn – 10yb – 3yp

Dros y ffôn:

Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 01685 722176

Dydd Llun – Dydd Gwener – 9yb – 5yh (yn hwyrach os oes perfformiad)

Ar-lein: 


Cliciwch ar ‘archebwch ar-lein’ ar dudalennau’r sioeau

Rhagor o wybodaeth am archebu tocynnau…

Cyrraedd y Lleoliad

Mae Theatr Soar yn rhan o Ganolfan Soar, ac wedi ei lleoli yng nghanol Merthyr Tudful. Mae modd cyrraedd y Theatr ar droed, ar fws, ar drên neu mewn car

map

Parcio

Mae gennym faes parcio penodol y tu ôl i’r Theatr. Mae lle i hyd at 15 o geir. Mae lle i 4 car anabl. Mwy…

disabled accessMynedfa Anabl

Mae adeiladau’r Ganolfan a’r Theatr yn gwbl hygyrch. Mwy…

Caffi Cwtsh

Dydd Llun – Dydd Sadwrn – 9yb – 3.30yp

Mae’r Caffi yn troi yn far yn ystod digwyddiadau nos. Mwy…

Siop y Ganolfan

Dydd Llun – Dydd Gwener – 9yb – 5yp

Dydd Sadwrn – 9yb – 4yp

Mwy…