Ffair Grefftau Wee Crafty Folk

Wee Crafty Folk craft market

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ‘Wee Crafty Folk’ yn ymweld â ni ar y 7 Mehefin, maent yn griw hyfryd o grefftwyr ac yn cynnig diwrnod allan gwych i’r teulu cyfan!

‘Wee Crafty Folk’

Mae ‘Wee Crafty Folk’ yn grwp o grefftwyr sydd wedi dod at ei gilydd i gynnal ffeiriau misol – ond gyda gwahaniaeth!

Mae nhw yn artistiaid, actorion, crefftwyr, dylunwyr, pobydd a gwneuthurwyr!

Mae nhw’n creu, rhoi cymorth, sgwrsio, dysgu, arddangos, gwerthu, cyfnewid, chwerthin a mwynhau.

Mae nhw eisiau pawb i ymuno mewn!

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau, neu i wneud cais am fwrdd, ebost:
weecraftyfolk@gmail.com

Dydd Sadwrn y 7fed o Fehefin 2014
10.00yb
MYNEDIAD AM DDIM

Tags: , ,