Eisiau wirfoddoli i weithio gyda pobol ifanc

Street gamesMae Canolfan Soar yn edrych am person ifanc rhwng 17-24 o ardaloedd Merthyr I dod ar profiad gwaith. Mae’r lleoliad profiad gwaith yn para 16 wythnos am 20 awr yr wythnos. Bydd y person ifanc yn cynrychioli y Soar a Street Games ac yn helpu rhedeg sessiynau a hyforddu gemau. Bydd y person ifanc yn gallu cael rhain yn rhydd: Cymhwyster Lefel 2 hyforddiant chwaraeon, cyfri ei oriau gyda Millenium Volunteers, CRB rhydd, £60 o expenses nol pob wythnos gyda receipts, cyfri at oriau Universal Jobmatch ac yn cael dillad Street Games.

Os oes diddordeb cysylltwch gyda Tom ar 07947172603

tom@merthyrtudful.org

Tags: , , ,