Tudur yn Ymweld â Chanolfan Soar 06.03.15

Tudur Owen

Tudur Owen

Bu chwerthin yn adleisio trwy gydol Canolfan Soar wrth i ddagrau hapusrwydd lifo lawr bochau pobl a ddaeth i weld perfformiad Pechu Tudur Owen. Rhannodd chwedlau chwerthinllyd am ei fywyd a’i feddyliau. Bu’r noson yn llwyddiant ysgubol . Gyda’r cynllun cabaret, cennin pedr, cwrw a chawl Caffi Cwtch yn wledd i synhwyrau’r gynulleidfa, teimlodd pawb yn gartrefol  yng nghwmni  Tudur a straeon ysgafn y digrifwr deinamig.

Tags: