Tiddly Prom

Tiddly Prom

10-07-13, 10.00yb

Mae Tiddily Prom yn dod yn ol i Theatr Soar gyda cherddoriaeth ac adloniant i blant o dan 6 gyda ‘Bert’s Magical Musical Farmyard’.

Mae’r sioe wedi ei ddylunio i gymryd plant ifanc (ac oedolion!) ar archwiliad addysgol o gerddoriaeth, offerynnau, lliwiau, siapiau, cyfri a datrys problemau.

Dewch draw am ddiwrnod gwych i gryfhau y bondiau rhyngddoch chi a’ch plant. Mae’n gyfle i‘ch plant ac i chi i wneud ffrindiau newydd.

£5 Oedolyn a Phlentyn, £2 am bob plentyn ychwanegol

Tags: ,