Menter Iaith

Event/Digwyddiad - Menter Merthyr

Mae Menter Merthyr wedi ei lleoli yng Nghanolfan Soar yng nghalon tref Merthyr Tudful.

Prif nod y Fenter yw cynnig cyfleuoedd Cymraeg yn y gymuned. Rydym hefyd yn hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned ac o fewn sefydliadau. Rydym yn cynnal gweithgareddau yn y gymuned ar gyfer Oedolion, Plant, Ieuenctid, Dysgwyr a Theuluoedd yn ogystal a chyd-weithio yn agos gyda nifer o sefydliadau Cymraeg a di- Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth am waith a gweithgareddau Menter Merthyr ewch i’r wefan www.merthyrtudful.com