Treftadaeth

Capel Soar

Canolbwynt y chwyldro diwydiannol, tref y ffwrnais, canolbwynt Gwlad y Gan neu dref y faner goch – dyma rai disgrifiadau o Ferthyr Tudful sydd yn adlewyrchu pwysigrwydd yr ardal o ran treftadaeth Cymru a’r Byd.

Mae Canolfan a Theatr Soar wedi ei leoli ar safle sydd yn ategu un elfen bwyisg o dreftadaeth Merthyr sef adaeiladau un o gapeli pwysicaf y dref a Chymru. Yn ystod dros 200 mlynedd roedd Capel Soar yn gatref Cymraeg cymdeithasol a chrefyddol pwysig i bobl Merthyr. Mae Canolfan Soar yn parhau i ddathlu treftadaeth y safle a’r ardal.

Mae digwyddiadau, ymweliadau, gweithdai mewn ysgolion ac yn y gymuned yn cael eu cynnal yn gyson i ddathlu treftadaeth cyfoethog Merthyr. Y gobaith yn y blynyddoedd i ddod yw datblygu yn bellach gyda chynlluniau ar y gweill i ddathlu cerddoriaeth Merthyr ac i atgyweirio un o berlau Soar- sef yr Organ- a llawer mwy.

YMLAEN!