Drama@Soar

Drama@Soar

Mae Drama@Soar yn cynnal gweithdai drama a ffilm o bob math. Mae sesiynnau drama wythnosol yn cael eu rhedeg yma yn ogystal â gweithdai a chynhyrchiadau arbenigol achlysurol. Yma, cewch flas ar yr hyn sydd wedi digwydd gyda Drama@Soar yn y gorffennol. Drama@Soar yw Theatr ieuenctid swyddogol Merthyr Tudful, wedi ei ariannu gyda Celf ar y Blaen, Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful a Soar.

Os am fwy o wybodaeth ynglyn â’r hyn sydd yn digwydd ar hyn o bryd, ewch i’n system archebu neu ffoniwch ni ar 01685 722176

Ynys Gwydr: Island of Glass

Opera Gymunedol wedi ei chreu ym Merthyr Tudful.

Dehonglwyd hanes degfed ganrif Cymru trwy gyfrwng Opera. Daeth y cynhyrchiad uchelgeisiol hwn â pherfformwyr proffesiynol, myfyrwyr o Goleg Merthyr ac aelodau o’r gymuned ynghyd ar un llwyfan. Ysgrifenwyd yr opera mewn steil “pasticcio”, golyga hyn bod geiriau newydd wedi eu rhoi ar gymysgedd o gerddoriaeth Handel.

Y gymuned greodd yr opera, gyda phobl leol yn ysgrifennu’r libretto, creu delweddau, gwneud y gwisgoedd, ail greu creiriau, casglu deunydd ymchwil a pherfformio.

Ariannwyd y cyfnod ymchwil a’r perfformiad gan Loteri Treftadaeth a Chyngor Celfyddydau Cymru. Rhoddwyd cymorth a chefnogaeth I’r prosiect gan Amgueddfa Cymru, Prifysgol Caerdydd, Theatr Soar a Chyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful

Drama@Soar

Link to a film (to come)

Amser Te

Amser Te oedd thema gweithgareddau celfyddydol Theatr Soar a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru o Wanwyn 2012 hyd at Wanwyn 2013. Dewiswyd Amser Te fel y thema oherwydd perthnasedd a phwysigrwydd te yn gymdeithasol ac yn gymunedol; am iddo roi modd i ni blethu hanes a thraddodiadau’r capel a’r festri ynghyd a thraddodiadau mwy cyfoes.

Fel rhan o’r thema yma gwnaed waith celf gweledol, dawns a drama a death y cyfan ynghyd mewn 2 arddangosfa fyw, ac wrth gwrs cafwyd te ar ddiwedd pob arddangosfa! Dyma i chi flas o’r hyn a wnaethpwyd gyda Drama@Soar yn ystod y gweithgareddau yma.

Drama@Soar

(more to come)

Ffilm mewn diwrnod

Ym mis Chwefror 2012 crëwyd ddau ddiwrnod cyffrous o weithgareddau drama. Gosodwyd y sialens i aelodau Drama@Soar greu drama mewn diwrnod a’i pherfformio ar ddiwedd y diwrnod hwnnw, ac ar y diwrnod canlynol i droi’r ddrama honno’n ffilm – mewn diwrnod! Zoom Cymru ddaeth i Theatr Soar i weithio gyda’r bobl ifanc i greu y ffilm, dyma ffrwyth eu llafur:

2@1

Yn ystod gwyliau Haf 2011, cwta 6 wythnos ers y lansiad swyddogol, cynhaliwyd bythefnos o weithdai Drama yn Theatr Soar. Perfformiwyd greadigaeth yr aelodau ar ddiwedd y bythefnos. Roedd tîm o ddarparwyr yn rhan o’r profiad, Helen Woods, Ian Davies ac Einir Siôn ac roedd y gwaith a grëwyd o safon uchel tu hwnt. Ffordd wych o ddechrau ar gynllun hir dymor y Theatr o ddarparu profiadau safon uchel celfyddydol i bobl Merthyr…a’r cyfan yn ddwy-ieithog.

Drama@Soar

supporter logos