Dawns@Soar

Dawns@Soar yw’r enw am bob gweithgaredd Dawns sy’n digwydd yn Theatr Soar. Golyga hyn weithdai wythnosol i blant ac oedolion, gweithdai mewn ysgolion perfformiadau a digwyddiadau torfol. Yma cewch flas ar yr hyn sydd wedi bod yn digwydd gyda Dawns@Soar. Os am fwy o wybodaeth ynglyn â’r hyn sydd yn digwydd ar hyn o bryd, ewch i’n system archebu neu ffoniwch ni ar 01685 722176

Dawns@Soar (wythnosol Ebrill 2012 – Mai 2013)

Gweithdai dawns wythnosol yn Theatr Soar i blant o 8 oed i fyny ac oedolion.

Cynhaliwyd weithdai dawns wythnosol yn Theatr Soar o dan ofal Jen Angharad. Roedd sesiynnau wythnosol yn y Theatr, sesiynnau blasu mewn ysgolion a rhaglen o hyrwyddo dawns gyda pobl o bob oed ym Merthyr. Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd dros 350 o blant ac oedolion wedi cymryd rhan yn rhaglen Dawns@Soar . Roedd y cyfan wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Soar.

Dawns@Soar

Big Dance ym Merthyr

Daeth Big Dance i Ferthyr ym mis Gorffennaf a pleser oedd hi i weld pobl o bob oed yn ymuno yn y dawnsio y tu allan I Ganolfan hamdden Rhydycar.
Cymerodd Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful ran yng ngweithgaredd byd eang Big Dance i geisio torri record byd o’r nifer fwyaf o bobl i ddawnsio yr un ddawns ar yr un pryd. Methiant oedd yr ymgais y tro hwn yn anffodus, ond roedd yn brofiad gwefreiddiol i’r bobl ifanc, ac mae son am ymgais arall cyn bo’ hir.

Movie – Big Dance (awaiting link)
Movie – Big Dance Santes Tudful (awaiting link)

Dawns@Soar

Amser Te a Brethyn@Soar

Dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru. Cynhaliwyd 2 ddigwyddiad aml – gyfrwng celfyddydol sef Amser Te a Brethyn@Soar. Rhoddwyd llwyfan i grwpiau Dawns@Soar i berfformio’n fyw o flaen rhyw 100 ym mhob arddangosfa. Fel rhan o’r digwyddiadau yma, bu Jen Angharad yn gweithio gyda Dawnswyr Te Gellidag a phleser oedd hi i’w croesawi nhw hefyd i berfformio yn y ddau ddigwyddiad.

Dawns@Soar

Dydd Gwyl Dewi

Trefnwyd ddigwyddiad yng nghanol tref Merthyr i ddathlu dydd Gwyl Dewi. Cydweithrediad oedd y digwyddiad rhwng y swyddog treftadaeth, swyddag maes y Fenter a swyddog datblygu’r celfyddydau yn Theatr Soar. Roedd stondin ar y stryd, Gareth Potter yn DJ ac uchafbwynt y cyfan oedd Fflach mob. Jen Angharad a Brandon Sherwood greodd y ddawns a’i dysgu i ddisgyblion ysgolion Santes Tudful a Rhydygrug, yn ogystal ag oedolion o fudiadau lleol a staff Soar. Roedd yn ddigwyddiad mawr, cyffrous ddaeth a pobl o bob oed a chefndir iaith ynghyd i ddathlu a mwynhau.

Dawns@Soar

supporter logos