Cerdd@Soar

Mae digwyddiadau, gwersi a gweithdai cerddorol amrywiol yma yn Theatr Soar. Gwersi telyn, drymio, drymio Taiko, canu a chorau. Rydym hefyd yn trefnu digwyddiadau cerddorol yn y Theatr, y Ganolfan ac yn y gymuned. Cliciwch ar y ddolen isod I weld engreifftiau o fideos cerddorol sydd wedi eu recordio yma a chadwch lygad ar ein rhaglen ar gyfer gweithdai a pherfformiadau’r dyfodol.

Sesiynnau soar

AOTVMae Theatr Soar yn cynnal cyfres o sesiynau cerddorol ar gyfer y we, gan amrywiaeth o artistiaid lleol. Cynhyrchiad AOTV.

Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/SoarSessions

Gwyliwch y fideos gwych: http://soarsessions.com/