Celf@Soar

Celf@Soar

Bwriad y cynllun celf@Soar yw i gynnal gweithdai mewn ysgolion a gyda’r gymuned i greu gweithiau celf. Mae’r gwaith gorffenedig yn cael eu harddangosf yn barhaol yn Theatr a Chanolfan Soar.

Dyma rai enghreifftau o waith celf@Soar hyd yma.

Amser Te

Cynhaliwyd gyfres o weithdai celf gweledol gyda Cefyn Burgess yr artist tecstiliau mewn 4 ysgol gynradd – Cyfarthfa, Twynyrodyn, Santes Tudful a Rhydygrug ym mis Ebrill 2012. Lansiwyd y gwaith gorffenedig yn yr arddangosfa fyw Amser Te ar Orffennaf y 7ed yn Theatr Soar ac mae’r darnau yn dal I hongian ar waliau Theatr Soar.

Celf@Soar

 

Celf@Soar

Brethyn@Soar

Cynhaliwyd weithdai celf gyda thecstiliau gydag Ysgol Gyfun Rhydywaun ac oedolion o’r grwpiau dysgu Cymraeg a Merched y Wawr a Chymdeithas Soar. Crewyd 2 gampwaith sy’n dal yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Soar.

Celf@Soar

Creu llyfr o hanes Merthyr

Daeth y llenor a’r gohebydd Jon Gower I’r Ganolfan I gynnal gweithdy sgwennu gyda phlant ysgol leol. Bwriad y gweithdy oedd I greu stori gyda’r plant, cafodd y stori wedyn yn cael ei droi’n lyfr clytwaith gyda Cefyn Burgess.

Celf@Soar