Cymryd Rhan

Take Part / Cymryd Rhan

Mae Theatr a Chanolfan Soar, gyda’i holl bartneriaid mewnol ac allanol yn cynnig cyfleoedd i bobl o bob oed gymryd rhan mewn pob math o weithgareddau, gweithdai, clybiau a gwersi. Mae prosiectau a chyfleoedd newydd cyson i’w cael. Yma cewch flas ar yr hyn sydd wedi digwydd. Os am wybod am y yfleoedd i ddod ewch i’r adran ‘Beth sy’ ‘mlaen’.