Diolchiadau

Buddsoddwyd arian ac amser sylweddol yng Nghanolfan a Theatr Soar. Heb y gefnogaeth ni fyddai’r adeiladau wedi eu hadnewyddu ac felly ni fyddai’r adnodd arbennig hwn ar gael i bobl Merthyr Tudful. Felly, hoffai holl staff ac aelodau Pwyllgor Rheoli Canolfan a Theatr Soar ddiolch o galon i’r ariannwyr a’r unigolion sydd wedi buddsoddi yn yr adeiladau trwy eu cydnabod a’u henwi yma.

DIOLCH YN FAWR.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board

Urdd Gobaith Cymru

Prifysgol Morgannwg Cymraeg i Oedolion

Merched y Wawr

Mentrau Iaith Cymru Morgannwg Gwent

Mentrau Iaith Cymru

Cymdeithas Gymraeg Beddllwynog

Cymdeithas Gymraeg Soar

Cymdeithas Gymraeg Merthyr

Lleisiau Pontmorlais

Papur Bro Clochdar

Mudiad Meithrin

Theatr Nanog

Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun

Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd y Grug

Coleg Merthyr College

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful/ Merthyr Tydfil Housing Association

3G’s

Glamorgan GATES

Cymunedau’n Gyntaf Park a’r Dref/Town and Park Communities First

GGMT/ VAMT

YoMaz!

Tydfil Training

Safer Merthyr Tydfil

MIND

Bernardos

Stroke Association

Côr Meibion Dowlais/ Dowlais Male Voice Choir

GW Media

Gellideg Foundation

WNO

Canolfan Cydweithredu Cymru/Wales Co-op Centre

Groundwork Trust

Celf ar y Blaen/ Head 4 Arts

Chapter Arts

Cyngor Celfyddydau Cymru / Arts Council of Wales

Cefnogwyr y prosiect

 • Gweinidog dros Tai, Adfywio a Threftadaeth Huw Lewis
 • Gweinidog dros Addysg a Sgiliau Leighton Andrews
 • Dirprwy Gweinidog dros Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewrop Alun Davies
 • Dafydd Iwan
 • Dafydd  Wigley
 • Jocelyn Davies
 • Mike German
 • Alun Ffred Jones
 • Patrick Lewis
 • Hywel Gwynfryn
 • Roy Noble