Thank you

A substantial amount of time and money has been invested in Canolfan and Theatr Soar. Without this support, the buildings would not have been renovated and this fabulous resource would not be available to the people of Merthyr Tudful. Therefore, all the staff, Theatr and Canolfan Soar’s committee members would like to thank those investors and individuals who ensured that this project was accomplished, by naming them here.

THANK YOU VERY MUCH.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board

Urdd Gobaith Cymru

Prifysgol Morgannwg Cymraeg i Oedolion

Merched y Wawr

Mentrau Iaith Cymru Morgannwg Gwent

Mentrau Iaith Cymru

Cymdeithas Gymraeg Beddllwynog

Cymdeithas Gymraeg Soar

Cymdeithas Gymraeg Merthyr

Lleisiau Pontmorlais

Papur Bro Clochdar

Mudiad Meithrin

Theatr Nanog

Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun

Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd y Grug

Coleg Merthyr College

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful/ Merthyr Tydfil Housing Association

3G’s

Glamorgan GATES

Cymunedau’n Gyntaf Park a’r Dref/Town and Park Communities First

GGMT/ VAMT

YoMaz!

Tydfil Training

Safer Merthyr Tydfil

MIND

Bernardos

Stroke Association

Côr Meibion Dowlais/ Dowlais Male Voice Choir

GW Media

Gellideg Foundation

WNO

Canolfan Cydweithredu Cymru/Wales Co-op Centre

Groundwork Trust

Celf ar y Blaen/ Head 4 Arts

Chapter Arts

Cyngor Celfyddydau Cymru / Arts Council of Wales

Project supporters

 • Gweinidog dros Tai, Adfywio a Threftadaeth Huw Lewis
 • Gweinidog dros Addysg a Sgiliau Leighton Andrews
 • Dirprwy Gweinidog dros Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewrop Alun Davies
 • Dafydd Iwan
 • Dafydd  Wigley
 • Jocelyn Davies
 • Mike German
 • Alun Ffred Jones
 • Patrick Lewis
 • Hywel Gwynfryn
 • Roy Noble