STORE

STORE - Matsune & Subal

STORE – Matsune & Subal

Prosiect gan Matsune a Subal
Taith wedi ei chynhyrchu gan Migrations

Siop ydi STORE. Busnes ydi’r Celfyddydau. Dewch I brynu perfformiadau!

Profiad siopa cwblunigryw. Awydd perfformiad i fynd neu un wedi ei chludo i’ch cartref? Neu beth am gopi rhad? Ewch i STORE ac fe gewch chi ddewis o fwydlen o dros chwe deg o berfformiadau byr, yna gwyliwch y perfformiad gan wybod ei fod yn arbennig ar eich cyfer chi.

Mae STORE yn brofiad hollol unigryw wrth i’r artistiaid Matsune a Subal o Awstria a Siapan chwarae gyda’r syniad o gadwyn fusnes lwyddiannus.

Prisiau yn dechrau o 50c – mae’r celfyddydau yn fforddiadwy i bawb.

Mae dros ddwsin o siopau byd-eang wedi eu agor gan gynnwys rhai yn Vienna, Paris, Kyoto ac Efrog Newydd a rŵan mae STORE yn dod i siop yn agos i chi – peidiwch â cholli’r cyfle!

Ewch i www.migrations.co i weld y manylion diweddaraf, amseroedd agor a lleoliadau.

Mae Migrations y cyflwyno cyfres o berfformiadau dawns gyfoes gydag artistiaid rhyngwladol o fri. Dyma olwg gyffrous ar sefyllfa dawns gyfoes heddiw. Dw i’n credu’n gryf nad oes rhaid i chi fod yn arbenigwr ar ddawns i fwynhau’r perfformiadau. Maen nhw’n ail-ddehongli’n byd, yn aml yn ei gwestiynu ac ar brydiau yn cynnigatebion – ond hyn i gyd ag angerdd hudol a deniadol. Karine Décorne, Curadur.

13-16 o Awst 2014
Merthyr Tudful
Ar y cyd â Theatr Soar

STORE ar agor o 10yb tan 4yp

Tags: