Sofie Krog Teater yn cyflwyno The House

The House

25 Hydref 2013, 7.30yh

cyffro comedi i’r arddegau ac oedolion

Mae ein cartrefi yn rhan anatod ohonon ni; fel amgueddfeydd sydd yn casglu hanes ac atgofion y bobl sydd yn byw ynddyn nhw. O’r stryd mae fy ffasad yn edrych yn heddychlon – ond gadewch i mi adrodd stori am gyfnod pan oedden i yn gartref angladd.

Daeth ffawd i guro fy nrws un noswaith, gan orfodi i ‘mherchennog newid ei hewyllys.

O’r tu fewn – roedd y noson yma wedi troi mewn i hunllef frawychus. Roeddwn i yn gyfarwydd a marwolaeth, ond yma roedd e fel uffern. Gwelodd fy ystafelloedd ddigwyddiadau nad oedd yn cael eu terfynnu gan farwolaeth. Tan i un enaid bach newid popeth.

Di-Waith: £4
Oedolyn: £6
Senior: £4
Stiwdant: £4

Tags: ,