Clwb Rhedeg Soar

Poster Clwb Rhedeg 2014 am ddim trainers 1Beth am ymuno a Chlwb Rhedeg Soar?

Does dim tâl aelodaeth na thâl wythnosol ac fe gewch chi cwmni da a chadw’n heini ar yr un pryd! Hefyd, yn arbennig ar gyfer tymor yr hydref 2014, rydym yn cynnig gofal plant am ddim i blant bl 6 – bl 9 (11-14) tra bod eu rhieni yn rhedeg! Dim esgusodion felly…. 

Os oes diddordeb, ffoniwch Phyl ar 01685 722176
neu llenwi mewn y tudalen isod a byddun ni yn cysylltu a chi!

Tags: