Prosiect POSSIB

prosiect POSSIB project

prosiect POSSIB project

 

Ym mis Mai, fe gofrestrodd 400 o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Rhydywaun; Ysgol Gymraeg Santes Tudful; Ysgol Gynradd Gwaunfarren; Ysgol Gynradd Goetre ac Ysgol Gynradd Gatholig St Aloysius gyda POSSIB, y prosiect celfyddydau cyfranogol dwyieithog yng Nghanolfan Soar a dysgu dawns a grëwyd gan Scottish Ballet.  Cafodd y ddawns ei pherfformio yn yr Engine House yn Nowlais ar 16eg Mai fel rhan o Addewid Ysgolion Big Dance 2014. Dysgwyd y ddawns gan dros 68,000 o bobl o 24 o wledydd a chafodd yr Addewid ei pherfformio gan bawb ar yr un pryd!

Roedd yr Engine House yn fyw gan egni a brwdfrydedd ac wythnos yn ddiweddarach perfformiodd rhai o’r disgyblion unwaith eto yng Ngŵyl Pentref Byd Eang.  Da iawn pawb, fe wnaethoch i’r haul dywynnu ar ddiwrnod gwlyb!

Yn y cyfamser, mae straeon a darluniau yn cael eu creu gyda’r nod o gyhoeddi llyfr stori lleol a chyn bo hir yn POSSIB bydd rhai o fechgyn Big Dance yn cymryd rhan mewn gweithdai dan arweiniad llysgenhadon dawns Canolfan Mileniwm Cymru ar gyfer cynhyrchiad New Adventures Matthew Bourne o ‘Lord of the Flies’!

Tags: ,