PAUL BLACK’s Live Summertime Swingtime

Paul Black

04/07/14 & 05/07/14
7.00yh

Mae Theatr Soar yn hynod falch i gyflwyno un o gymeriadau amlyca’r cwm mewn digwyddiad sydd yn siwr o godi’r to. Ers ei ymweliad ar y rhaglen teledu ‘The Voice’ mae Paul Black wedi bod wrthi’n paratoi gyda chriw o 13 o gerddorion i greu sioe lwyfan Las Vegas-aidd, ‘Summertime Swingtime’

Esbonia Paul mai’r gefnogaeth leol y mae wedi’i dderbyn ers ei ymddangosiad ar y sioe dalent boblogaidd sydd wrth wraidd ei benderfyniad i gynnal sioe ym Merthyr, lle mae ganddo fusnes llwyddiannus fel artist tatŵs. Yn ôl Paul, Theatr Soar oedd y lleoliad ddelfrydol i gychwyn y daith gan ei fod, yn hytrach na chynnig cefnlen du, yn ychwanegu at naws moethus a glitzy y noson gyda phibau’r organ a’r nenfwd wedi’u paentio mor gelfydd a lliwgar.

Mae’r nosweithiau, y 4ydd a’r 5ed o Orffennaf yn sicr o werthu allan yn gyflym felly cysylltwch ar frys i osgoi siomedigaeth. Swyddfa Docynnau Theatr Soar: 01685 722176.

Tocynnau: Seddau arferol £7.50, Seddau ger bwrdd £10.00

Tags: , ,