Profiad gwaith efo NTW

NTWteam logo

Mae TEAM yn cynnig profiad gwaith ar ein cynhyrchiad NTW40 ym mis Ebrill/Mai ym Merthyr Tudful o fewn y tri maes yma…

Rheoli Llwyfan
Technegol
Dylunio

Mae hwn yn gyfle i ddysgu a chael eich hyfforddi wrth gysgodi aelodau o staff National Theatre Wales ar y cynhyrchiad cyffrous yma. Os oes gennych chi brofiad yn un o’r meysydd yma ac eisiau ehangu ar eich sgiliau a’ch hyfforddiant gyda thîm gynhyrchu NTW, mae’r profiad gwaith yma yn gyfle i ddatblygu yn y maes yr ydych chi’n angerddol amdano.

Sut i ymgeisio…

Hoffwn ni glywed pam y bysech chi’n hoffi cymryd rhan yn y cyfle yma, a sut y byddai o fudd i chi. Fedrwch chi ymgeisio drwy yrru llythyr eglurhaol i team@nationaltheatrewales.org yn esbonio pa brofiad yr hoffech chi ei ennill a pham… Cofiwch gynnwys eich CV
Mi fedrwn ni fod yn hyblyg o ran yr amser y byddwch chi’n ei dreulio ar y profiad gwaith, ond rhowch syniad I ni o’ch argaeledd rhwng 7 Ebrill-23 Mai, os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – canol dydd 9 Chwefror

Cyfweliadau/Cyfarfodydd yn ystod wythnos 16 Chwefror

Mwy o fanylion…

NTW40

Dyddiad dechrau Ymarferion: 7 Ebrill
Ymarferion Technegol: 6 Mai
Noson y Wasg: 11 Mai
Perfformiad Terfynol: 23 Mai
Lleoliad: Merthyr Tydfil 

Treuliau: Fe gewch ad-daliad am unrhyw gostau yn cynnwys costau teithio.

NTWteam logo

Mae TEAM yn cynnig profiad gwaith ar ein cynhyrchiad NTW40 ym mis Ebrill/Mai ym Merthyr Tudful o fewn y tri maes yma…

Rheoli Llwyfan
Technegol
Dylunio

Mae hwn yn gyfle i ddysgu a chael eich hyfforddi wrth gysgodi aelodau o staff National Theatre Wales ar y cynhyrchiad cyffrous yma. Os oes gennych chi brofiad yn un o’r meysydd yma ac eisiau ehangu ar eich sgiliau a’ch hyfforddiant gyda thîm gynhyrchu NTW, mae’r profiad gwaith yma yn gyfle i ddatblygu yn y maes yr ydych chi’n angerddol amdano.

Sut i ymgeisio…

Hoffwn ni glywed pam y bysech chi’n hoffi cymryd rhan yn y cyfle yma, a sut y byddai o fudd i chi. Fedrwch chi ymgeisio drwy yrru llythyr eglurhaol i team@nationaltheatrewales.org yn esbonio pa brofiad yr hoffech chi ei ennill a pham… Cofiwch gynnwys eich CV
Mi fedrwn ni fod yn hyblyg o ran yr amser y byddwch chi’n ei dreulio ar y profiad gwaith, ond rhowch syniad I ni o’ch argaeledd rhwng 7 Ebrill-23 Mai, os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – canol dydd 9 Chwefror

Cyfweliadau/Cyfarfodydd yn ystod wythnos 16 Chwefror

Mwy o fanylion…

NTW40

Dyddiad dechrau Ymarferion: 7 Ebrill
Ymarferion Technegol: 6 Mai
Noson y Wasg: 11 Mai
Perfformiad Terfynol: 23 Mai
Lleoliad: Merthyr Tydfil 

Treuliau: Fe gewch ad-daliad am unrhyw gostau yn cynnwys costau teithio.

 

Tags: ,