Gwrthryfel Merthyr 2014

Merthyr Rising

Bydd Mai 31ain yn gweld gŵyl sydd yn dathlu un o’r safiadau cynharaf gan weithwyr mewn protest yn erbyn cyflogau isel ac amodau echrydus yn y gweithfeydd haearn a phyllau glo, sef Gwrthryfel Merthyr 1831.Nod yr Ŵyl hon yw dathlu hanes a diwylliant radicalaidd y dre, gan gynnig cyfle i drafod yr heriau sydd yn wynebu pobl Merthyr, Cymru a’r byd heddiw.

Bydd yr Ŵyl yn cynnwys ystod eang o siaradwyr, perfformwyr, cerddorion, gwneuthurwyr ffilm ac awduron o Gymru a thu hwnt. Ymhlith yr uchafbwyntiau bydd cyngerdd gyda’r athrylith Gruff Rhys gyda chefnogaeth cantorion lleol Kizzy Crawford, Fingertrap a Delyth McLean.Yn y prynhawn fe fydd yr economegydd John Weeks yn siarad ar y thema ‘Economeg yr 1%’ ac fe fydd y gwneuthurwr ffilm lleol Jon Owen yn dangos ei ffilm gomedi newydd ‘Svengali’. Bydd 30 mlynedd ers streic y glowyr yn cael ei nodi trwy ddangos gwaith pwerus Karl Francis ‘Miss Rhymney Valley 1985’ a pherfformiadau gan Y Beirdd Coch a’r canwr lleol Jamie Bevan.

Canolbwynt yr Ŵyl fydd Canolfan a Theatr Soar gyda digwyddiadau ymylol o gwmpas y dre.Mae croeso i gynrychiolwyr sefydliadau gymryd stondin yn yr Ŵyl ac mae’r gost o £10 yn caniatáu mynediad i’r digwyddiadau dydd.

Rhaglen 2014

9.30-11.30

12.00-1.40 Cynulliad Cyffredin y Waun Trafodaeth o ddewisiadau amgen i’r wleidyddiaeth llymder gydag anerchiad allweddol gan yr Athro John Weeks (SOAS, Llundain), Awdur The Economics of the 1%

2.00-4.00 Karl Francis Miss Rhymney Valley 1985

4.30-5.30 Y Beirdd Cochion (yn cynnwys Jamie Bevan a Mike Jenkins) perfformiad gan feirdd adain-chwith y Beirdd Coch, sy’n dathlu 20 mlynedd yn ogystal â chaneuon o’r canwr-gyfansoddwr o Ferthyr Jamie Bevan

5.40-7.40 Svengali Merthyr Jon Owen yn cyflwyno dangosiad arbennig o’i gomedi newydd llwyddiannus yn ei dref enedigol (£5)

8.00-10.30 Noson y Safiad Uchafbwynt Gŵyl Safiad Merthyr 2014 gyda pherfformiad gan Gruff Rhys o’r Super Furry Animals gyda chefnogaeth gan sêr lleol Kizzy Crawford, Fingertrap a Delyth McLean (£consesiwn.)

Prisiau

Tocyn diwrnod: £5
Svengali: £5
Tocyn Noson y Safiad: £15

Tags: