Meddwl yn Fwy

Meddwl yn Fwy

27 Hydref 2013, 6yh

Mae’r perfformiad “Meddwl Yn Fwy” yn ddathliad o ganu a chyfansoddi gyda lleisiau dros 150 o blant o ysgolion cynradd Merthyr Tudful. Mae’r prosiect yn rhan o wyl “Lledu’r Gair” Ymddiriedolaeth Elusen Stephens & George a menter O2 “Meddwl Yn Fwy”

Y perfformiad fydd penllanw gwyl “Lledu’r Gair” tra’n lansio menter “Meddwl Yn Fwy”.

Di-Waith: £3
Oedolyn: £5
Senior: £3
Stiwdant: £3

Tags: ,