Llogi Theatr Soar

Theatr Soar

Mae 4 ystafell amlbwrpas ar gael i’w llogi yn Theatr Soar sy’n addas ar gyfer cynnal pob math o ddigwyddiadau yn cynnwys cynhadleddau, cyfarfodydd, sesiynnau grwp, gwersi, gweithdai, diwrnodau hyfforddiant a digwyddiadau cerddorol a pherfformiadau cymunedol a phroffesiynnol o bob math.

Ystafelloedd addas ar gyfer sefydliadau masnachol a grwpiau cymunedol am brisiau cystadleuol.

Gallwch hefyd archebu lluniaeth ysgafn a bwffe ar gyfer eich digwyddiad trwy Caffi Cwtsh.

Theatr Soar

Gofod amlbwrpas sydd yn dal hyd at 200 o bobl. Mae modd defnyddio’r theatr ar gyfer nifer o ddigwyddiadau gwahanol yn cynnwys cynhadleddau, gweithdai, sesiynnau cwestiwn ac ateb, perfformiadau a digwyddiadau cymunedol a phroffesiynnol.

Adnodddau

 • Prosiectwr
 • Adnoddau technegol Sain, AV a Goleuo (gweler yr adran ‘technegol’)
 • Lifft ar gyfer mynedfa anabl a chario set
 • 200 o seddi

Gellir rhoi byrddau a seddi ychwanegol yn y Theatr fel bo’r gofyn.

Digwyddiadau

Mae modd teilwra yn benodol ar gyfer eich gofynion re mwyn trafod yr hyn fyddai orau ar eich cyfer chi cysylltwch â’r Rheolwr Theatr: einir@theatrsoar.com

Stiwdio Soar

Stiwdio SoarDal hyd at 50 o bobl.

Adnodddau

 • Prosiectwr
 • Siart fflip
 • Cegin fach
 • Byrddau
 • Cadeiriau
 • Ystafell newid

Gwaun

Ystafell fach sydd yn addas ar gyfer gwersi cerddoriaeth neu recordio sain.

Adnodddau

 • Bocs wal
 • Bwrdd
 • Cadeiriau

GwernGwern

Ystafell fach sydd yn addas ar gyfer gwersi cerddoriaeth.

Adnodddau

 • Telyn
 • Piano
 • Drymiau
 • Bwrdd
 • Cadeiriau

Wi-Fi

Os ydych chi am grwydro’r wê tra’n mwynhau paned yna dewch draw i Caffi Cwtsh a defnyddio ein cyfleusterau wi-fi. Mae modd cysylltu I’r we trwy wifren yn adeilad y Theatr.