Llogi

hire - llogi

 Mae gan Theatr a Chanolfan Soar nifer o ystafelloedd amrywiol i’w llogi am bris rhesymol tu hwnt. Mae’r ddau adeilad ar gael i’w llogi o ddydd Llun o ddydd Sadwrn rhwng 9yb a 9yh.

Am fwy o fanylion cliciwch ar y dolennau perthnasol – gwiriwch fanylion y ddau adeilad a chofiwch bod modd llogi ystafelloedd yn y ddau adeilad os yw’r digwyddiad angen hynny.