Glwysynni

O ganlyniad i’r prosiect hwn, a gofynion y plant, mae wedi bod yn bosib cynnal dosbarth drama wythnosol yn Theatr Soar. Dyma gyfle i’r plant ddod at ei gilydd i weithio gyda’u ffrindiau newydd i greu gwaith celfyddydol safonol yn y Gymraeg.

As a result of the Glwysynni Project, and by popular demand it has been possible to run a weekly drama group at Theatr Soar. It’s a great chance for the children to come together and work with their friends to create exceptional drama through the medium of Welsh