Dechrau Canu Dechrau Canmol

organ

02 – 07 – 2013
7:00

Dewch i ddathlu bywyd a gwaith y cyfansoddwr a’r cerddor Joseph Parry. Mi fydd y gymanfa yn cael ei recordio ar gyfer rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol, i’w ddarlledu ar S4/C ym mis Medi eleni.

Am fanylion pellach, ac i archebu rhaglen, ffoniwch (029) 20 838144.

*Digwyddiad Iaith Gymraeg yw hwn

Am ddim

Tags: ,