Blog

Tudur yn Ymweld â Chanolfan Soar 06.03.15

Bu chwerthin yn adleisio trwy gydol Canolfan Soar wrth i ddagrau hapusrwydd lifo lawr bochau pobl a ddaeth i weld perfformiad Pechu Tudur Owen. Rhannodd chwedlau chwerthinllyd am ei fywyd a’i feddyliau. Bu’r noson yn llwyddiant ysgubol . Gyda’r cynllun cabaret, cennin pedr, cwrw a chawl Caffi Cwtch yn wledd i synhwyrau’r gynulleidfa, teimlodd pawb […]

Prosiect POSSIB

  Ym mis Mai, fe gofrestrodd 400 o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Rhydywaun; Ysgol Gymraeg Santes Tudful; Ysgol Gynradd Gwaunfarren; Ysgol Gynradd Goetre ac Ysgol Gynradd Gatholig St Aloysius gyda POSSIB, y prosiect celfyddydau cyfranogol dwyieithog yng Nghanolfan Soar a dysgu dawns a grëwyd gan Scottish Ballet.  Cafodd y ddawns ei pherfformio yn yr Engine […]