Archive by Author

Tudur yn Ymweld â Chanolfan Soar 06.03.15

Bu chwerthin yn adleisio trwy gydol Canolfan Soar wrth i ddagrau hapusrwydd lifo lawr bochau pobl a ddaeth i weld perfformiad Pechu Tudur Owen. Rhannodd chwedlau chwerthinllyd am ei fywyd a’i feddyliau. Bu’r noson yn llwyddiant ysgubol . Gyda’r cynllun cabaret, cennin pedr, cwrw a chawl Caffi Cwtch yn wledd i synhwyrau’r gynulleidfa, teimlodd pawb […]

Flash Flamenco – Dance what you feel: workshops for beginners

Here in Southern Spain we love flamenco, and considering the passion and musicality we share as nations, it’s strange that this incredible art form isn’t better represented in Wales. Now  there’s a unique opportunity to try flamenco dance in four Welsh towns, because between October 5th and 10th This October, international flamenco dancer Adrián Brenes will hold […]