Arad Goch yn cyflwyno Tafliad Carreg

Tafliad Carreg / Stones

21 Hydref 2013, 6yh

Drama gyffrous a heriol i bobl ifanc yn iaith bobl ifanc yw ‘Tafliad Carreg’ / ‘Stones’. Mae’r cynhyrchiad yn adrodd stori dau fachgen ifanc sy’n canfod eu hunain mewn trafferth difrifol wedi i chware droi’n chwerw, ac yn drasiedi. Mae’r stori yn seiliedig ar ddigwyddiad go iawn ac mae hynny’n sicir o daro deuddeg gyda’r gynulleidfa ifanc. Crewyd y ddrama ym 1996 gan Zeal Theatre, Awstralia ac mae wedi cael ei chyfieithu a’i pherfformio mewn 25 o wledydd erbyn hyn. Tafliad Carreg yw un o’r dramau mwyaf poblogaidd ymhlith cynulleidfaoedd o bobl ifanc led led y byd.

Consesiwn: £4
Di-Waith: £4
Oedolyn: £6
Senior: £4

Tags: