Theatr Soar

Theatr Soar

Theatr Soar – Adeiladu Cymuned Greadigol

Mae Theatr Soar yn cynnig llwyfan i gymuned, adnodd i wireddu uchelgais, a gofod i’r amatur a’r proffesiynol hudo cynulleidfa.

Mae Theatr Soar yn rhan o Ganolfan Soar. O fewn Canolfan Soar mae holl fudiadau cyfrwng Cymraeg yr ardal, Caffi Cwtsh, Siop y Ganolfan ac, wrth gwrs, Theatr Soar, sy’n Theatr gymunedol ddwyieithog.

Agorwyd drysau Theatr Soar yn swyddogol ym Mis Mehefin 2011 gyda chyfres o berfformiadau a digwyddiadau i’w lansio. Theatr Gymunedol yw hon ar gyfer cymunedau Merthyr Tudful a’r cyffiniau. Er mwyn sicrhau ein bod yn darparu adnodd ar gyfer y cymunedau a’r unigolion amrywiol yma, rydym yn cynnal ystod eang o berfformiadau a digwyddiadau. Mae pob tymor yn Theatr Soar yn llawn dramau, dawns, cerddoriaeth, ffilm, cyngherddau, comedi a gweithdai.

Mae’n rhaglenni tymhorol  yn profi pwrpas a nod Theatr Soar – i ddarparu cyfleoedd creadigol i bawb ym Merthyr Tudful, beth bynnag bo’u cefndir ieithyddol ac i waredu ffiniau ieithyddol a diwylliannol.

Trwy’r celfyddydau mae darganfod eich llais, beth bynnag bo’ch iaith.