Siop Y Ganolfan

Siop y Ganolfan

Croeso i Siop Y Ganolfan!

Mae’r siop wedi tyfu’n gyson ers agor y drysau am y tro cyntaf ‘nol yn 1992. Erbyn heddiw, mae’r gwasanaeth cwsmeriaid uchel iawn yn golygu ein bod ni’n cyflenwi anghenion ysgolion a cholegau ar draws 11 awdurdod lleol yn Ne Cymru yn ogystal â chyflenwi nwyddau Dyfal Donc* yn genedlaethol. Ers 2009, diolch i’w gwefan, mae’r siop wedi bod yn agor ei drysau’n ehangach fyth gan ddenu cwsmeriaid newydd o bedwar ban byd. O Ferthyr i Fecsico, o Hirwaun i Hwngari, Siop Y Ganolfan yw eich siop lyfrau Cymreag lleol CHI!

*Y fersiwn Cymraeg o Catch Up; cynllun sy’n cefnogi ein darllenwyr gwanaf.

Siop y GanolfanY stori hyd yn hyn…

  • 1987 - Eisteddfod Genedlaethol ym Merthyr Tudful
  • Gwaddol yr Eisteddfod; sefydlu Canolfan Gymraeg
  • 1992 – Agor siop lyfrau, Siop Y Ganolfan yn y Ganolfan
  • 2003 – Menter Iaith Merthyr Tudful yn dechrau yma
  • 2007 - Siop Y Ganolfan yn fusnes annibynnol
  • 2009 – Cynllun Soar, buddsoddiad o £1.6m yn gweddnewid y safle gyfan gan greu theatr gymunedol, caffi a lleoliad newydd i’r siop.

Galwch mewn i’n gweld ni rhywbryd,

Hwyl am y tro

Phyl Griffiths