Bach o Awyr Iach

a breath of fresh air

Theatr na nÓg yn cyflwyno ‘Bach o Awyr Iach’

Mae Gloria yn famgu bywiog sy’n ifanc ei hysbryd er yn hen ei chlun. Mae’n chwarae bingo ac yn mynd i zumba ac yn llond ei hwyl mewn parti ond mae Gloria yn drist. Mae ei gŵr o 40 mlynedd newydd farw’n sydyn a dyw hi ddim yn gwbod sut i ymdopi.

Pan mae ei hoff wŷr Dafydd yn cynnig i fynd â hi i wersylla am nosweth i roi gwen ar ei hwyneb hi, mae’n cytuno. Nid yw’r naill na’r llall yn barod am yr hyn a fydd yn digwydd.

Stori ddoniol a thrasig gyda neges a gallai achub bywyd yw ‘Bach o Awyr Iach’ a gomisiynwyd gan Wales and West Utilities ac a ennillodd wobr gan Arts & Business Cymru.
Dydd Gwener 18.07.2014
11.00am Perfformiad Cymraeg
2.00pm Perfformiad Saesneg
Tocynnau – £2
Am rhagor o fanylion neu i archebu tocynnau, cysylltwch â Theatr Soar ar 01685 722176

Tags: ,