Archive | June, 2014

Prosiect POSSIB

  Ym mis Mai, fe gofrestrodd 400 o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Rhydywaun; Ysgol Gymraeg Santes Tudful; Ysgol Gynradd Gwaunfarren; Ysgol Gynradd Goetre ac Ysgol Gynradd Gatholig St Aloysius gyda POSSIB, y prosiect celfyddydau cyfranogol dwyieithog yng Nghanolfan Soar a dysgu dawns a grëwyd gan Scottish Ballet.  Cafodd y ddawns ei pherfformio yn yr Engine […]